Lopers A-B-C
A
Aanmelden
Aanmelden kan tot en met zondag 02 Juli 2017.
Annulering
• Tot uiterlijk 02 Juli 2017, als je uiterlijk 02 Juli je inschrijving intrekt, beschouwen we deze als niet
gedaan en vindt er volledige restitutie plaats, wel wordt er € 5,– administratiekosten in rekening
gebracht.
• Bij annulering tussen 02 Juli en 10 Juli, kunnen de kosten van inschrijving niet worden
gerestitueerd.
B
Bagage
Kleding en waardevolle spullen kunnen worden afgegeven in de bewaakte bagage ruimte bij Voetbal
vereniging RKHBS. Enkel op vertoon van uw startnummer kunt u uw spullen weer retour halen.
Bereikbaarheid
Per auto:
Parkeren kunt u bij V.V. RKHBS op de aangegeven plekken. Stel de routeplanner in op bovenstaand
adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars en wees Hoffelijk!
Per openbaar vervoer:
Voor OV-adviezen verwijzen we graag door naar OV9292. Voor meer info zie de website van Veolia
Transport.
Betaal gegevens Buitenland
stichting Foras heeft de volgende bankgegevens.
IBAN nummer: NL53 RABO 0313 3458 64
BIC nummer: RABO NL 2U
C
Collectieve inschrijving
Collectief inschrijven is mogelijk bij meer dan 10 deelnemers. U kunt een collectieve inschrijving
aanvragen via het secretariaat ( info@hivernaltrail.nl )
Contact
Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@hivernaltrail.nl
D
Douches
Gratis warme douches zijn bij V.V RKHBS aanwezig.
Drankposten
Bij alle afstanden zorgen wij voor onze vermaarde ruim gesorteerde
verzorgingsposten.
10 KM Instaptrail = 1 post.
19 KM Trail = 2 posten.
36 KM Trail = 3 posten.
Op alle posten wordt o.a. water, cola, sportdrank, bananen, sinaasappels, chocolade ,winegums,
koekjes, chips, nootjes etc. verstrekt. Bij de finish is er eveneens water en sportdrank.
De trails van Foras! zijn bekervrij. Neem daarom zelf een herbruikbare beker mee om te gebruiken op
de drankpost. Bij de inschrijfbalie is het mogelijk om een opvouwbare beker te kopen voor € 2,–.
F
Finishers medaille
Als aandenken krijgt iedereen dit jaar een mooie relief finishers medaille.
Foto & Video
Tijdens het evenement worden er foto’s gemaakt door diverse fotograven. Het betreft een
sfeerrapportage. Na afloop van het evenement wordt een selectie foto’s beschikbaar gemaakt via
onze site en facebookpagina. De foto’s zijn eigendom van Foras! of de betreffende fotograven.
De beschikbaar gestelde foto’s kunnen worden gedownload voor persoonlijk gebruik en worden
gedeeld via sociale media. Voor commerciele toepassing van de foto’s dient toestemming te worden
verkregen van Foras!.
H
Honden
Het is helaas niet toegestaan u te laten vergezellen door honden op het parcours.
I
Inschrijven
Deelnameregistratie van de Coriotrail verloopt via www.inschrijven.nl. Bij een correct ingevuld
inschrijfformulier inclusief uw emailadres ontvangt u via inschrijven.nl uw bevestigingsmail.
Hiermee en na ontvangst van uw betaling maakt de deelname definitief.
Betaling geschiedt via eenmalige automatische incasso. Gelieve zorg te dragen voor voldoende saldo
want er wordt slechts 1 x geincassseerd.
Inschrijfbureau
Tijdens het evenement op zondag 03 Juli 2016 kunt u het inschrijfbureau / wedstrijdsecretariaat
vinden voor de kantine in de grote tent.
Hier kunt u op zondag 10 Juli 2016 vanaf 8.00 uur terecht voor het afhalen van de startnummers.
K
Kleedgelegenheid
Er is voldoende kleedgelegenheid in de kleedlokalen van Voetbalvereniging RKHBS.
Kosten deelname
10 KM Instaptrail: € 12,50
19 KM Trail: € 17,50
36 KM Lange trail: € 22,50

L
Locatie en bereikbaarheid
Voetbalvereniging RKHBS
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Per auto: Parkeren kunt u bij V.V. RKHBS op de aangegeven plekken. Stel de routeplanner in op
bovenstaand adres. Volg altijd de aanwijzingen van onze verkeersregelaars en wees Hoffelijk!
Voor OV-adviezen verwijzen we graag door naar OV9292. Spaar kosten, het milieu en parkeerruimte,
zoek een carpoolafspraak op het MST-forum.
M
Medische verzorging
Rode Kruis Parkstad verzorgt de medische begeleiding tijdens de wedstrijd.
Wij adviseren u op de achterkant van uw startnummer uw medische gegevens in te vullen.
In geval van een medische calamiteit kan dit van levensbelang zijn.
Milieu
‘Leave nothing but foot prints’.
Dit trail evenement wordt georganiseerd in een prachtig natuurgebied. We streven ernaar om het
gebied te gebruiken zonder het gebied en de dieren die er wonen onnodig te belasten.
Bij trailwedstrijden nemen deelnemers hun eigen afval mee. Denk aan afval van energiegels en repen.
Een schoon parcours vergroot te kans dat het evenement ook volgend jaar weer kan rekenen op een
vergunning. We rekenen als organisatie op je medewerking.
Deelnemers die zich niet aan deze spelregels houden kunnen door de wedstrijdleiding worden
gediskwalificeerd.
Minimum leeftijd
Voor deelname geldt een minimum leeftijd van 17 jaar.
N
Nieuwsbrieven
Door middel van nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes.
P
Parcours
Voor het parcours klik hier.
Programma
start 36 KM = 10.00 uur
start 19 KM = 10.30 uur
start 10 KM = 11.00 uur
Prijsuitreiking 10 KM = 12.30 uur
Prijsuitreiking 19 KM = 13.00 uur
Prijsuitreiking 36 KM = 14.00 uur
S
Start / Finishlokatie
V.V. RKHBS
Zandweg 193
6419 PK Heerlen
Tel: 045 541 38 72
Startnummer
Op de achterkant bestaat de mogelijkheid uw medische gegevens in te vullen, de
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de deelnemer. In geval van een medische calamiteit kan dit van
levensbelang zijn.
W
Wedstrijdsecretariaat
Voor schriftelijke vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat: info@hivernaltrail.nl
Weer
Houd de weerberichten goed in de gaten en pas hierop kleding, voeding en drinken aan!!!
Bij extreme weersomstandigheden behoudt de organisatie zich het recht voor om de wedstrijd af te
gelasten.